Rejestracja telefoniczna: 12 389 00 00
e-mail: rejestracja@przychodnia-skala.pl

Wykonujemy bezpłatne
świadczenia w ramach NFZ

  Formularz rejestracji ON-LINE

(error)
(error)
(error)
(error)
(error)
(error)
(error)

Wizyta w Poradni Rehabilitacji Leczniczej odbywa się na podstawie aktualnego skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Pacjent ma 14 dni roboczych na dostarczenie oryginału skierowania do poradni. Jeżeli tego nie zrobi, może zostać skreślony z listy oczekujących. Skierowanie zachowuje ważność przez 12 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia leczenia.

Zabiegi w Gabinecie Rehabilitacji Medycznej odbywają się na podstawie aktualnego skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie zachowuje ważność przez 30 dni licząc od dnia wystawienia skierowania.

Czy posiada Pan/Pani aktualne skierowanie?

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład
    Opieki Zdrowotnej w Skale z siedzibą przy ul. Słomnicka 69, 32-043 Skała, zwany dalej SPZOZ,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu Rejestracji terminów udzielenia świadczeń medycznych oraz ochrony Pani/Pana zdrowia przez SPZOZ i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  • podanie SPZOZ danych osobowych jest dobrowolne,
  • wysyłając dane za pomocą powyższych formularzy, akceptuje Pani/Pan te postanowienia.